hr en

Objave

Pozivi za dostavu ponudaOdluke

30-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34612, SKLOPKA TLAČNA

30-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34604, sidreni vijak

30-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34611, DIJELOVI MOTORA DEUTZ

30-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34607, CRIJEVA I SPOJNICE

30-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34619, LEŽAJ SKF 32217

30-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34608, POTROŠNI ELEKTROMATERIJAL

30-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34610, PLEKSIGLAS

30-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/396/22, KOLOSIJEČNI PRIBOR

29-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/395/22, Materijal za izradu dizalica 25 t- Zaprešić

29-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/392/22, HIDROIZOLACIJA

28-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/391/22, ZIMSKE GUME

28-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/389/22, Prerada skretničkih sprava

28-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/390/22, Drveni TT stupovi i betonski temelji s obujmicama

28-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34575, obujmice

28-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34578, Mikroprekidač Honeywell

28-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34564, zbrinjavanje otpada

27-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34577, ZAVARIVAČKI POTROŠNI MATERIJAL

27-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/388/22, BOJE

27-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34552, ručni alat

27-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34571, Daska jelova

27-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34573, ČELICI

27-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34547, Wabco-elektrošpula-filteri

27-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34546, kutija prve pomoći

27-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34560, PRIJEVOZ BAGERA

26-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34553, POPRAVAK I ISPITIVANJE REGULATORA KOČIONOG POLUŽJA

26-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34543, otpadna krpa

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34538, KGK Trikovit

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34548, PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/385/22, BETON SUNJA-ŽIVAJA-HRVATSKA DUBICA

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34529, potrošni materijal

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/384/22, Drvena građa- dionica pruge Hrv. Dubica- Novska

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/383/22, Crijevo, osigurač Turopolje

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/379/22, VISEĆI GRIJAČI ZRAKA

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34526, pribor za popravak optičkog kabela

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/381/22, Razvodni ormari i temelji

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/382/22, Dijelovi za Caterpillar 303,5 CR

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34519, Reducir ventili

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/380/22, SPOJNICE I PRIBOR

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34522, Zaštitna oprema za pjeskarenje

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34533, Kutija prve pomoći

23-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34517, PAPUČA ZA TRAČNICU

22-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34517, ARHIVSKA KUTIJA

22-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34501, Prozor pvc i pvc grilja

22-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34506, CIRKULACIJSKA PUMPA

22-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34510, PLOČA BLAŽUJKA

21-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34488, drva za ogrjev

21-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34487, kartonska ambalaža

21-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34495, elektrode

21-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34479, montažni profili

21-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34478, rezne i brusne ploče

21-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34493, ALATI

21-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34491, Kliješta za spajanje mreža-gabiona prstenovima

21-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34494, Potrošni materijal za ličenje

20-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/378/22, Čelici

20-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34486, ISPITIVANJA MODULA STIŠLJIVOSTI TAMPONSKOG MATERIJALA

20-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34481, Geotekstil, geomreža, folija i drenažna cijev

20-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/375/22, TAMPONSKI MATERIJAL I KAMENI AGREGAT - ISTRA

20-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34475, izolacija

20-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34484, Drvena građa

20-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/376/22, BITUMENSKA EMULZIJA I ASFALT - ISTRA

20-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/377/22, ŽELJEZNE REŠETKE, BETONSKA CIJEV I ŽELJEZNI POKLOPAC SA KLJUČEM

20-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34460, POPRAVAK I ISPITIVANJE VENTILA

19-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34463, PUMPA I KLINASTI REMEN

19-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34466, Crijevo za gorivo, priključak NT

19-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34467, Vijak imbus

19-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34443, prekidači

19-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34447, ultrazvučno ispitivanje osovina

16-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/374/22, USLUGA ZAMJENE KOTAČA OSOVINSKIH SKLOPOVA PLANIRKA P&T USP 3000 C

16-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/372/22, Akumulatori

16-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/373/22, USLUGA ZAMJENE KOTAČA OSOVINSKOG SKLOPA- PRUŽNO VOZILO MIN-NIŠ DHD 200

16-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34452, POPRAVAK I ISPITIVANJE REGULATORA I RASPOREDNIKA

16-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34450, ISPITIVANJE SPREMNIKA ZRAKA

16-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/371/22, Suhi beton – Turopolje

16-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34441, Sika Grout 212

16-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34444, remeni

16-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34445, Ispitivanje vanjskih i unutarnjih zavojnih spiralnih opruga

15-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34434, rukavice

14-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34424, FILTERI ZA VW TRANSPORTER T4

14-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34430, POTROŠNI MATERIJAL ZA CESTOVNA VOZILA

14-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34429, KOČNI CILINDAR

14-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34412, podne obloge

14-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34411, alu profil-lim

14-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/368/22, Beton Dubica Novska

14-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34410, linoleum

14-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34409, slavina

13-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34417, LAMELA,LEŽAJ I VIJAK

13-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34419, ALTERNATOR

13-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34420, ZAŠTITNE RUKAVICE

13-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/366/22, Zaštitna oprema za rad na visini

13-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34398, potrošni materijal

13-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34404, Cement

13-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34397, zemlja za biljke

13-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34396, higijenske potrepštine

12-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34400, ČELIČNA CIJEV I PLOSNATO ŽELJEZO

12-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/363/22, Drvena građa

12-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/364/22, Signalne svjetiljke

09-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/360/22, ISKOP, ASFALT, RUBNJACI – KOLODVOR VINKOVCI

09-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34379, lim - izolacija

09-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34378, Webasto

09-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34374, KAMENI AGREGAT

09-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34372, ASFALT

09-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/359/22, ARMATURNA MREŽA I PALJENA ŽICA

08-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34359, servis vagonske opreme

08-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/330/22

08-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34357, rezervni dio Citroen

08-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34358, DISK PLOČICE

08-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34349, ogrjevno drvo

08-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34348, školovanje radnika

07-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34352, RASCJEPKA,MATICA I VIJAK

07-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34347, KISELINE

07-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34350, PLOČICA ZA TOKARENJE

07-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34345, pelet za loženje

07-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/357/22, Zamjena kotača osovinskih sklopova TMD-a OBW10.268

07-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/355/22, ISPITIVANJE MODULA DEFORMACIJE I STIŠLJIVOSTI

07-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/356/22, ZIMSKA RADNA ODIJELA

06-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/354/22, BETON

06-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/353/22, ARMATURNE ŠIPKE I PALJENA ŽICA

06-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/352/22, BUROMJER – KOLODVOR ŠKRLJEVO

05-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/351/22, DASKA I FOSNA

05-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34329, BRAVARSKI PRIBOR

05-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34306, IVERAL PLOČE I RUBNA TRAKA

05-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34305, DIJELOVI ZA MOTOR VOLVO PENTA

05-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34303, DIJELOVI ZA MOTOR VOLVO PENTA

05-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34302, TRAKTORSKO SJEDALO I ZAKAČKA HAUBE

05-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34323, BRTVA USISNE GRANE

05-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34328, CIJEV ČELIČNA ŠAVNA I UŽE ČELIČNO GOLO

05-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34319, Lim

02-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34296, RUČICA KOMANDE I KUĆIŠTE FILTERA ZRAKA

01-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34215, Pregled i defektaža osovinskog prijenosnika

 • 2446_001.pdf

  Prolongacija roka za dostavu ponuda do 12.09.2022. do 12:00 sati.

01-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34292, uredska stolica

01-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/350/22, Sekcijska industrijska vrata

01-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/348/22, Popravak i ispitivanje kočione opreme

01-09-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34291, zbrinjavanje otpada

31-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/349/22, Zamjena kotača osovinskih sklopova P.V. Geismar VMT 970

31-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/345/22, Sustav besprekidnog napajanja – kolodvor Banova Jaruga

31-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/347/22, Željeznički tucanik - Vinkovci

31-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/346/22, Beton-ŽK Kukača, Oštarije i Tounj

31-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/344/22, Najam Eamos vagona..

31-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34289, pelet za loženje

31-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/343/22, MLAZNI BETON- SUNJA-ŽIVAJA-DUBICA

31-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34285, školovanje radnika

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34261, cement

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34255, Najam valjka 8 T-Zagreb, Zapadni kolodvor

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34259, Cikev flourescentna

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34256, OTPORNIK 50 Ohm

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34265, cement

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34263, pijesak

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/340/22, Najam bagera 3,5 T- Spačva

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34242, Popravak i ispitivanje hidrauličkih osovinskih amortizera

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34246, Glava za košnju

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34267, ČELIK BETONSKI REBRASTI

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34253, cement

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34244, potrošni materijal

30-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/341/22, ODLJEVAK KUĆIŠTA I POKLOPCA TRAČNIČKOG PRIKLJUČNOG ORMARIĆA

29-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34252, ŽILETI ZA OPLATU I GRAĐEVINSKI ČAVLI

29-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34251, „U“ VODILICE S KUKOM

29-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34243, CEMENTNI REPARATURNI MOST

26-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/336/22, Grupno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja 0-24

26-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/337/22, Uklopnik tip 49

26-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/335/22, Osiguranje od javne izvanugovorne odgovornosti

26-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34237, naljepnice

26-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34238, Daska jelova obrubljena

26-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/334/22, Mreža za zaštitu od odrona

26-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34235, potrošni materijal

26-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34229, rezervni dijelovi Citroen

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/333/22, BETONSKI OPLOČNICI- KOLODVOR JASENOVAC I STAJALIŠTE VIŠNJICA

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/332/22, BETON

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/330/22, Spojnice Cellpack

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/329/22, Peronski elementi Lo 35

 • ebn-34206.pdf

  U upitu je greškom naveden isti naziv za obje stavke. Ispravak 2.stavke iz upita: PERONSKI ELEMENTI Ls 55 – kom = 165

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34226, vijci-matice

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/331/22, Kameni agregat-Hrvatska Dubica-Novska

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34211, rezervni dijelovi Deutz

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34210, rezervni dijelovi man

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34208, rezervni dijelovi Iveco

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34213, Filteri i remeni

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34214, filteri

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34202, Motor Lombardini

25-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34200, staklo za masku

24-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/325/22, KABELSKA SPOJNICA ZA VISOKONAPONSKI KABEL

24-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/326/22, KABEL SEZ

23-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34193, Vruće cinčane POLO rešetke

22-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34188, Čelici

22-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34180, rezervni dijelovi Opel

19-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34172, Set za popravak pojačala spojke

19-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/322/22, Školovanje radnika za UZV ispitivanje osovina

 • ebn-34179.pdf

  Ispravak 3 stavke iz upita : za navedenu radnicu Ana-Mariju Tomić potrebna je razina 2., a ne kako je navedeno

18-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34166, Betonske „U“ kanalice

 • ebn-34166.pdf

  Vezano za upit u prilogu došlo je do pogreške u nazivu, naime nama je potrebna obična BETONSKA „U“ KANALICA te vas molimo ponudu prema novo traženom. 1. BETONSKA „ U „ KANALICA – 40 cmx8cmx50cm ( kom) -76 Rok za dostavu ponuda se prolongira do 25.08.2022

17-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34161, boje-potrošni materijal

17-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34158, blažujke

16-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34159, Led napajanje

16-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34149, armaturna mreža

16-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34150, Beton-Laslovo-Korođ

16-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34151, Beton-Oštarije

11-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34144, OPLATAN, RAZDJELNA CIJEV I KONUSNI NASTAVAK

11-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34142, Valjak za farbanje ulj. bojama

10-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/319/22, Kolosiječni materijal

10-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34135, Pregled i ispitivanje odbojnog vlačnog uređaja

10-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34132, Pregled i popravak ležajeva na vagonskoj osovini

10-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34137, Popravak i ispitivanje zračnog spremnika

10-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34138, Usluga ultrazvučnog ispitivanja osovina

10-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34133, Materijal za reviziju vagona

10-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34123, Pričvrsni materijal

10-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34134, POPRAVK I ISPITIVANJE KOČIONE OPREME

10-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34136, PREGLED I ISPITIVANJE ZAVOJNE OPRUGE

09-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34128, Popravak i ispitivanje KOČNIK BOŽIĆ I RASPOREDNIK OERLIKON

09-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34124, DASKA JELOVA

09-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/318/22, Najam bagera 3,5 T – ŽCPR Spačva u Vinkovcima

09-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34115, Najam bagera gusjeničara – Staza

09-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34114, izrada kutnika i probojnog čavla

09-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/314/22, Pribor za ličenje

09-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/316/22, Špricana hidroizolacijska membrana

09-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34122, PIJESAK OD 0-4mm

08-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/315/22, Montažni kontenjer

08-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/317/22, Pričvrsni materijal

08-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34094, CEMENT 42 N-2511

08-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34110, OSPOSOBLJAVANJE ZA RUKOVATELJA PORTALNOM DIZALICOM

08-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34107, Cembre svrdlo za bušilicu

08-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34101, Greda hrastova

04-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34085, Ispitivanje osovina vagona ultrazvukom

04-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34084, POPRAVAK I ISPITIVANJE REZERVOARA ZRAKA

04-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34090, FILTER I ULOŽAK FILTERA

04-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34089, INSTRUMENT SATI RADA MOTORA

04-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34080, ULOŽAK FILTERA

03-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34075, ventilator

03-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34078, POTROŠNI MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE

03-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34078, POTROŠNI MATERIJAL

03-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34076, SIGNALNA PLOČA- HU

03-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/312/22, Vanjske gume za dvoputni bager

03-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34074, Boje

02-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34067, Najam valjka

02-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/311/22, Oprema za UZV ispitivanje osovina

01-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/310/22, Alfalt tipa M4- Nadvožnjak Tpimirova, Osijek

01-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/308/22, Kabel i bakreno uže

01-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/309/22, Tračnički pribor

 • 1710_001.pdf

  Prolongacija roka PN 101/309/22 do 12.08.2022. do 12:00

01-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/306/22, Signalne svjetiljke

01-08-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/307/22, Elektrooprema

 • ebn-34048.pdf

  Vezano za upit u prilogu, rok za dostavu ponuda je prolongiran do 24.08.2022. do 12:00 sati.

01-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34051, Najam Eamos vagona –Zapadni kolodvor

01-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34052, Madraci

01-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34056, MATERIJAL ZA REDOVOTI SERVIS PRUŽNOG VOZILA

01-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34058, Kupaonska oprema

01-08-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34054, Popravak i ispitivanje hidrauličkih osovinskih amortizera

29-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/305/22, BETON KLASE C 25/30- DIONICA PRUGE SUNJA-VOLINJA

29-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34043, PELETE

29-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34040, Reflektirajuća folija

29-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34041, KEMIJSKI PROIZVODI

28-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/303/22, dijelovi za popravak mjenjača brzina TMD 200

28-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/302/22, Zatvarač 49-200-330-VP HŽ 6-6-1-0

28-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/301/22, Limovi

28-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34037, NAJAM ZGLOBNE RADNE PLATFORME

28-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34031, Kompresor fi 90 mm

28-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34030, Fosna jelova osušena

 • 1603_001.pdf

  Ispravak: osoba zadužena za kontakt je Mario Pavlović, 099 271 82 09, mario.pavlovic@prg.hr.

28-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34016, FILTERI ZA FORD TRANSIT KOMBI

28-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34017, FILTERI ZA CITROEN JUMPER

27-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/300/22, ALUMINIJSKA VRATA ZA DIESEL-AGREGATNU STANICU

27-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34007, BATERIJA-AKUMULATOR

27-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34008, PLOČICE REZNE ZA GLODALICU

27-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34004, USISNA ELEKTROMOTORNA I ISPUŠNA SAMOPODIZNA ŽALUZINA

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/291/22, KOREKTIVNO REPROFILIRANJE VOZNIH TRAČNICA- DIONICA PRUGE SUNJA-HR.DUBICA

 • ebn-33972.pdf

  Ovim putem Vas obavještavamo da je rok za dostavu ponuda za PN 101/291/22, EBN 33972 prolongiran do 30.08.2022. do 12:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda.

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/292/22, REPROFILIRANJE NOVIH TRAČNICA- DIONICA PRUGE SUNJA-HR.DUBICA

 • ebn-33973.pdf

  Ovim putem Vas obavještavamo da je rok za dostavu ponuda za PN 101/292/22, EBN 33973 prolongiran do 30.08.2022. do 12:30 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda.

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/290/22, KOLOSJEČNI PRAGOVI-KOLODVOR NOVSKA

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/297/22, ISPITIVANJE OSOVINA ULTRAZVUKOM

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33999, Smještaj za radnike – Novska

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/296/22, Kvarcni pijesak za pjeskarenje

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/295/22, Nabava i doprema novih pragova – kolodvor Novska

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33995, GEOTEKSTIL I NAJLON ZA ZAŠTITU

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/298/22, IZRADA IZMJENA I DOPUNA IZVEDBENOG PROJEKTA

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/294/22, Čelici

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 34000, rukavice

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/289/22, Doprema i ugradnja sustava besprekidnog kolodvora - kolodvor Banova Jaruga

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33986, FILTERI ZA TOYOTA COROLLA VERSO

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33933, REZERVNI DIJELOVI ZA PRUŽNA VOZILA

26-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33978, zaštitna oprema

25-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/286/22, kabelski zdenac, L betonski elementi, poklopac za E kab. kanalicu

25-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33976, osposobljavanje radnika

25-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/285/22, NABAVA,DOPREMA I UGRADNJA SAMOSTOJEĆEG RAZVODNOG ORMARA +SRO-HŽ, NABAVA,DOPREMA I UGRADNJA NAZIDNOG RAZVODNOG ORMARA +GERO-SS

25-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/287/22, BRAVICA I POKLOPAC ZEISS

25-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/284/22, NAJAM TELESKOPSKE AUTO DIZALICE- ZAGREB GK-SISAK-NOVSKA

25-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/288/22, ARMIRANOBETONSKI PRAGOVI

22-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33961, popravak kočnika

22-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33958, POPRAVAK I ISPITIVANJE PODBIJAČICE, TMD VMT 850, TMD TVT 200, ŠTITNI VAGON REŠETALICE

22-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33959, Obujmica, rascjepka, zakovica

21-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33948, lanac kalibrirani

20-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33947, MCU ALUPRIME, SREDSTVO ZA ODMAŠČIVANJE, VALJAK, ČETKA

20-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33945, Najam RGS vagona

20-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33939, TRAKASTI UZEMLJIVAČ

20-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33943, Privremena regulacija prometa -Osijek

20-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/282/22, Kabelski zdenci

20-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33944, Greda hrastova 25 x 30 x 500 cm

20-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33941, armaturno željezo

20-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33937, vijci

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33929, vijci za lim i ivericu

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33921, potrošni materijal-boje

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/280/22, Elektro materijal

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/281/22, Daska borova prosušena

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33920, guma-ljepilo

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33919, brusne ploče

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33927, Ispitivanje zavojnih spiralnih opruga

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33926, Popravak i ispitivanje rasporednika Oerlikon i regulatora kočionog polužja

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33918, DIJELOVI ZA PEUGEOT 407

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33928, Ispitivanje spremnika zraka

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33923, Nosač mjenjača

19-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33930, Nosač mjenjača

18-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33907, DIJELOVI ZA POPRAVAK DIESEL MOTORA

15-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33905, Filter zraka motora, filter kabine i filter goriva

15-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33912, vozačko sjedalo MAN

15-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/279/22, SEKCIJSKA INDUSTRIJSKA VRATA

15-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33903, Ležajevi i semerinzi

15-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33911, vijci i matice

15-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33899, Plastični instalacijski kanali, kabelske police

15-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33900, NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA SIGNALNE PLOČE- Hu

13-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/277/22, Čelici

13-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33873, Ferovanadij (FeV)

13-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33877, Pregled i ispitivanje odbojnog i vlačnog uređaja

13-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33896, svrdla krunasta

13-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33893, NAJAM VALJKA

13-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33876, umjeravanje manometra

13-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/276/22, Beton   C30/37- Ogulin

13-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33889, Najam Eamos vagona

13-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33875, Pregled i ispitivanje zračnog spremnika

12-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33794, hektometarske oznake

12-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/275/22, Beton C 25/30- SUNJA-VOLINJA

12-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/274/22, Aluminijski gris

12-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33867, stručno osposobljavanje radnika

12-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33865, motorna rezačica tračnica

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33851, Cement – ŽK Lokve

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33856, Opiljci čavala za čelične žice

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33840, Izrada kutnika i probojnih čavala

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/272/22, Spiralna svrdla

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33860, VREĆICA ZA VAKUMIRANJE

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33853, ŽELJEZO PLOSNATO

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33848, ELEKTROPOKRETAČ

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33861, drvena građa

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33859, Termitna pirotehnička šibica

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33858, Traka ljepljiva neprozirna smeđa

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33844, Filter zraka diesel motora

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33843, Poklopac klapna auspuha za traktor

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33855, potrošni materijal

11-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33852, cinčanje

08-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/271/22, Betonski opločnici, rubnjaci i peronski elementi

08-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/229/22

08-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/268/22, Kameni drobljeni materijal –Košare i Oštarije

08-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/269/22, Zbrinjavanje otpadnog betonskog i asfaltnog materijala

08-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33830, češalj za Wago

08-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33832, KANALSKI POKLOPAC SA OKVIROM

08-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33829, cement

08-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33828, beton

07-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/266/22, Pričvrsni materijal

07-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33823, BENTOPLAST-30

07-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/267/22, Signalni ormarići i manevarski signal

07-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33813, Asfalt – ŽCP Slovinci

07-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33809, podloga za rezanje

07-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33807, Tračna pila

06-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/265/22, Usluga prijevoza tereta i najma kamiona – Osijek

06-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/264/22, Najam bagera gusjeničara 5 T –Osijek

06-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33799, MAT- izvadnica materijala

06-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/263/22, Drveni hrastovi skretnički pragovi

05-07-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/262/22, Cunder teški

05-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33796, Ormari metalni

05-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33797, Bernapur, urezno svrdlo, stopice..

05-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33794, Prijevoz dvoputnog bagera – ŽK Vinkovci-ŽK Osijek

05-07-2022 Poziv za dostavu ponude EBN 33793, Kamionski prijevoz na relaciji Zagreb-Ploče

30-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/366/22

30-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/383/22

29-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/311/22

28-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/357/22

28-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/373/22

28-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/297/22

28-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/324/22

28-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/367/22

28-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/378/22

27-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/368/22

23-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/371/22

22-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/350/22

22-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/351/22

21-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/360/22

20-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/332/22

19-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/329/22

19-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/331/22

19-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/403/22

19-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/097/22

16-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/315/22

15-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/281/22

15-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/354/22

15-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/290/22

15-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/239/22

15-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/108/22

15-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/545/22

15-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/341/22

15-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/333/22

14-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/329/22

14-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/347/22

14-09-2022 Poziv za dostavu ponude PN 101/367/22, Ispitivanje sidara-tunel Bukovac

13-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/353/22

12-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/334/22

12-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/040/22

12-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/319/22

12-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/335/22

12-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/201/22

09-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/344/22

09-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/340/22

08-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/343/22

08-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/336/22

08-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/326/22

08-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/325/22

08-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/294/22

08-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/090/22

07-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/322/22

07-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/337/22

07-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/308/22

07-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/287/22

06-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/317/22

06-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/295/22

06-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/228/22

06-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/285/22

06-09-2022 Odluka o odabiru za PN 101/309/22

02-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/011/22

02-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/068/22

02-09-2022 Odluka o poništenju za PN 101/076/22

31-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/312/22

31-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/259/22

31-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/300/22

30-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/289/22

30-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/137/22

29-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/280/22

26-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/318/22

26-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/306/22

25-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/279/22

25-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/365/22

24-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/310/22

22-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/264/22

22-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/265/22

18-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/215/22

18-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/314/22

18-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/296/22

16-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/303/22

12-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/305/22

11-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/241/22

11-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/276/22

10-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/301/22

10-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/302/22

10-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/267/22

09-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/298/22

08-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/211/22

08-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/269/22

08-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/193/22

08-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/271/22

03-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/547/22

02-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/260/22

02-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/516/22

01-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/150/22

01-08-2022 Odluka o poništenju za PN 101/266/22

01-08-2022 Odluka o odabiru za PN 101/230/22

29-07-2022 Odluka o poništenju za PN 101/277/22

29-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/200/22

29-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/141/22

28-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/275/22

25-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/272/22

25-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/268/22

19-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/262/22

19-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/251/22

19-07-2022 Odluka o poništenju za PN 101/254/22

19-07-2022 Odluka o poništenju za PN 101/512/21

19-07-2022 Odluka o poništenju za PN 101/065/22

19-07-2022 Odluka o poništenju za PN 101/214/22

19-07-2022 Odluka o poništenju za PN 101/511/21

18-07-2022 Odluka o poništenju za PN 101/242/22

18-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/258/22

18-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/261/22

15-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/263/22

15-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/235/22

15-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/157/22

15-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/245/22

14-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/246/22

14-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/247/22

14-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/226/22

14-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/256/22

14-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/238/22

12-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/134/22

12-07-2022 Odluka o poništenju za PN 101/446/22

12-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/255/22

12-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/234/22

08-07-2022 Odluka o poništenju za PN 101/135/22

08-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/172/22

07-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/243/22

07-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/236/22

07-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/244/22

06-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/252/22

06-07-2022 Odluka o odabiru za PN 101/221/22

05-07-2022 Odluka o poništenju za PN 101/240/22