hr en

Djelatnosti

Poslovno područje Održavanje pruga

Redovno i interventno održavanje

ORGANIZACIJSKE JEDINICE ODRŽAVANJA PRUGA, STROJNOG ODRŽAVANJA PRUGA I ODRŽAVANJE PRUŽNOG POJASA

PP Održavanje pruga osnovano je 1.5.2013.god. kao dio tvrtke Pružne građevine d.o.o.
Nastalo je na temeljima tvrtke Remont i održavanje pruga d.o.o., osnovane 2003.god. i HŽI Poslovnog centra za održavanje pruga, koji je izdvojen iz sustava HŽ-Infrastrukture.

Djelatnosti i usluge:

Temeljna djelatnost je redovno održavanje pruga, pružnih objekata i ŽCP-a, rekonstrukcija i izgradnja željezničkih pruga i industrijskih kolosijeka, strojno održavanje pruga i održavanje pružnog pojasa.

Osnovna djelatnost je redovno održavanje pruga, uklanjanje snijega i ispomoć ostalim poslovnim područjima na složenim radovima obnove pruga.

Strojno održavanje pruga sastoji se od tri mobilna radilišta koja obavljaju djelatnost strojnog reguliranja kolosijeka, skretnica i ŽCP-a, strojnog uređenja zastorne prizme kao i strojne zamjene pragova na cijelom području RH.

Održavanje pružnog pojasa sastoji se od mobilnih ekipa koje obavljaju djelatnost strojnog i ručnog čišćenja raslinja u slobodnom profilu i pružnom pojasu sa zbrinjavanjem,  kemijskim tretiranjem  vegetacije leđnim prskalicama i dvoputnim vozilom UNIMOG, uklanjanje snijega i provođenja mjera zaštite od požara na cijelom području RH.

PP Održavanje pruga

Međimurska 4, 10000 Zagreb
tel: +385 (0)1 370 2312
fax: +385 (0)1 370 2314
Direktor: Damir Kosalec, ing. građ.
e-mail: damir.kosalec@prg.hr